Stooktips Jekro houtpellets

Jekro houtpellets zijn zeer hard geperste houtpellets deze hebben een soortelijk gewicht van minimaal 750 per m3. Om uw kachel hier goed op af te stellen hebben wij een aantal dingen laten onderzoeken om het maximale rendement uit de houtpellets te halen.

Wanneer we hout gaan verbranden en een goed rendement willen (weinig brandstof), weinig of geen onderhoud willen, geen as-problematiek  en geen rookproblemen, is een  kwalitatieve (volledige ) verbranding  heel belangrijk, om een groot aantal problemen voor te blijven. Onderstaande toelichting op het verbrandingsproces van hout (biomassa) en de daarbij behorende problematiek, berust op natuurwetten en is ook terug te vinden in de literatuur en of op te vragen bij instanties zoals TNO/BTG/ECN etc.

Volledige verbranding verkrijg je wanneer de verhoudingen van brandstof en verbrandingslucht correct zijn. Met andere woorden de verbrandingsdriehoek met brandstof, primaire en secundaire verbrandingslucht moet gelijkzijdig zijn. De volledige verbranding zal tevens plaatsvinden bij temperaturen die in ieder geval hoger zijn dan 850°C en lager dan 1.100 °C Bij te lage temperaturen hebben we geen volledige uitbrand van CO en ontstaat er  zwarte rook met veel kwalijke emissies Bij te hoge temperaturen gaan we over het smeltpunt van de assen en worden sintels (slakken) gevormd en kwalijke emissies in de vorm van thermische NOx geproduceerd.

Omdat de brandstof hout (biomassa) lang altijd niet dezelfde samenstelling heeft, zoals verschillend vochtpercentage, verschillende houtsoorten, verschil in deeltjes grootte en verschil in stortgewicht, zal de invoer en de verbrandingslucht deze verschillen met een ketelregeling moeten bijstellen. De regeling corrigeert dan, of de invoer, of de verbrandingslucht (zuurstof) Hoe beperkter de regeling,  hoe minder flexibel we worden met de verschillende kwaliteiten (hout/biomassa) brandstof. Doorgaans zijn briketten en energiekorrels(pellets) de beste brandstof voor eenvoudige houtkachels met beperkte of nagenoeg geen regeling op de installatie. Deze (bio) brandstof heeft kleine schommelingen in vochtpercentage en of stortgewicht. Wanneer dan de juiste afname wordt afgedwongen en de juiste verbrandingslucht wordt ingeregeld, kunnen onderstaande problemen niet ontstaan.

Zwarte rook uit de schoorsteen (onvolledige verbranding) bij te lage temperaturen:
Kan ontstaan: Bij te weinig  warmte afname ( te lang stilliggen van de installatie)

  • Te natte brandstof
  • Te weinig brandstof
  • Te veel secundaire lucht

Sintels/slakken in de vuurhaard en aanslag op de bemetseling bij te hoge temperaturen kan ontstaan:

  • Bij te weinig secundaire lucht (geen koeling voldoende)
  • Bij te droge brandstof (ingeregeld op natte brandstof, geen koeling voldoende)
  • Bij teveel brandstof (zwaarder stortgewicht, invoer bijstellen))
  • Bij verandering van brandstof (invoer bijstellen)

Teveel slijtage branderbak/roosters kan ontstaan:

  • Bij te weinig afname waardoor het branderbed in elkaar zakt en het vuur op de roosters eindigt (zie zwarte rook)
  • Bij te hoge temperaturen (zie sintels/slakken), waardoor spuitvuren ontstaan (zie sintels/slakken).

Verder kunnen storingen, rookproblemen, rendementverlaging (meer brandst of benodigd), ontstaan indien de ketel slecht wordt onderhouden. Het reinigen (soms dagelijks, soms wekelijks) van de vuurhaard, het reinigingen van de vlampijpen, het ledigen van de asemmers etc. hoort daar allemaal bij. Wanneer de kachel te klein is uitgelegd (te weinig capaciteit kan leveren) kunnen er ook verschillende problemen ontstaan Dit is te herkennen wanneer het verschil tussen aanvoertemperatuur en retourtemperatuur groter is dan 20°C.